Home Indústria Xemeneies industrials
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Xemeneies industrials

 • Ductes metàlics
 • Assaigs de carbonatació del formigó
 • Instal·lació de línies de vida
 • Impermeabilitzacions

 • Neteja interior i exterior
 • Pintat de balises diürnes

 • Pintura completa fust exterior
 • Reconstrucció de coronacions
Reconstrucció integral de conductes antiàcids
 • Reforços d'estructura
 • Reparació xemeneies de formigó
 • Reparació de balisa nocturna

 • Reparació de parallamps
 • Reparació integral d'instal·lacions elèctriques

 • Reparació i pintura d'escales d'accés
 • Revestiments: interiors,refractaris, antiàcid, gunitats.

 • Reparació exterior de fust de formigó armat
 • Substitució d'escales d'accés (interior-exterior)
 • Substitució plataforma exterior d'accés
Chimeneas industriales y ductos
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS VERTICALS:
Arribem on ningú arriba


Trabajos verticales : Llegamos donde nadie alcanza

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal