Home Indústria Ventilació industrial
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Ventilació industrial

  • Campanes de captació de fums (cuines, forns,
etc.).

  • Instal·lació de conduccions per a evacuació de fums.

  • Manteniment i substitució de conductes de ventilació.

  • Sistemes d'extracció de CO2 en aparcaments.

  • Tractament d'olors.

  • Instal·lació d'exutoris en naus i centres comercials.
VentilaciónVentilación
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBTERRANIS:
Sota terra, amb la seguretat
del millor equipament


Trabajos subterráneos

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal