Home Rehabilitació Reparació de fissures i esquerdes
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Reparació de fissures i esquerdes

Les fissures es produeixen a causa que les tensions a què es veu sotmès el formigó són superiors a la seva resistència mecànica. Les principals causes són:
  • Assentaments diferencials

  • Moviments estructurals

  • Mal curat del formigó

  • Sol·licituds mecàniques excessives

  • Mal dimensionament de les juntes

  • Absència de juntes de dilatació
El resultat és un problema estètic o un problema estructural i, com a conseqüències addicionals, una disminució de la resistència al trànsit rodat, una menor impermeabilitat i una disminució del seu temps d'ús.

Reparacion de grietasReparacion de grietasReparacion de grietas
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

EFICÀCIA I RAPIDESA:
Intervencions immediates
sense costoses instal·lacions


Trabajos verticales, eficaces y rápidos

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal