Home Rehabilitació Impermeabilitzacions
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Impermeabilitzacions

  • Impermeabilització contra aigua a pressió en: soterranis, galeries de cables, dipòsits d'aigua potable, depuradores, canals, fosses d'ascensors, instal·lacions subterrànies.

  • Impermeabilització de cobertes, terrasses i balcons.
  • 
Impermeabilització de taulers de ponts i canals.

  • Impermeabilització de piscines.
  • 
Impermeabilització de murs, pantalles i embasaments|fonaments.

  • Aïllament hidròfug i tèrmic de mitjanceres.
  • 
Hidrofugado de paraments.

  • Muntatge d'envans pluvials.

  • Segellament d'esquerdes i fissures, juntes de dilatació i vidrieres.
HidrofugadoHidrofugadoHidrofugado
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS VERTICALS:
Arribem on ningú arriba


Trabajos verticales : Llegamos donde nadie alcanza

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal