Home Amiant
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Manipulació d'amiant

L'asbest o amiant són fibres minerals naturals aïllants, electrotèrmiques, fortes i flexibles alhora, persistent als productes àcids i químics de baix cost i còmode de treballar, molt utilitzat per a materials com el fibrociment. La inhalació d'amiant pot produir malalties respiratòries i bronquials com el càncer de pulmó, l'asbestosis, etc.
Vertical Cross realitza dos tipus de serveis relacionats amb l'amiant:
  • Feines amb amiant no friable, és a dir, tots aquells en els que l'amiant o les fibres d'asbest estan barrejats amb altres materials com el ciment a la cua|cola: desmuntatge de plaques de fibrociment (Uralitas), dipòsits, baixants, canelotes, etc.
  • Feines amb amiant friable, és a dir, tots aquells en els quals les fibres d'amiant no estan barrejades amb cap altre material i poden desprendre's fàcilment. En presentar-se fibrós, sol recobrir-se o ha de ser retirat: peces ignífugues, cordons o cordes, amiant projectat en juntes, etc.
Vertical Cross ofereix les màximes garanties de seguretat respectant el medi ambient, responent amb un servei ràpid i eficaç.
Tenim un departament de I+D en el qual sempre intentem estar en constant contacte amb els departaments de seguretat i higiene i departaments territorials de medi ambient amb l'objectiu d'estar informats i aplicar els canvis de normatives i de les tècniques o gestions administratives necessàries.
Inscrits en RERA Registre d'Empreses amb Risc d'Amiant número 0279/10977/2008. Podem realitzar qualsevol actuació mitjançant la manipulació i posterior trasllat als abocadors autoritzats per a aquesta finalitat.

Manipulación de amiantoManipulación de amiantoManipulación de amianto


La nostra empresa li ofereix

Assessorament

Si té un problema d'aquest tipus o sospita que pot tenir-lo, CRIDI'NS. Els nostres tècnics l'informaran i assessoraran sense compromís..

Prospeccions

Un tècnic qualificat a través del treball de camp i la informació facilitada per la propietat, elaborarà un diagnòstic sobre la presència d'amiant a l'edifici i una avaluació que determinarà la necessitat o no d'una intervenció.

Gestió de residus

Els materials amb contingut en amiant són residus catalogats com a perillosos. La nostra empresa s'encarregarà de tota la gestió dels mateixos: des de la seva retirada fins al seu emmagatzemament, tot això seguint escrupolosament la legislació específica mediambiental. La nostra empresa està inscrita en el registre d'Empreses amb Risc d'Amiant número 0279/10977/2008

Retirada i substitució de cobertes de fibrociment

Garantim la retirada de cobertes de fibrociment i elements auxiliars (baixants, canalons, dipòsits d'aigua, etc.).

Treballs en llocs de difícil accés

La nostra empresa compta amb un ampli i complet equipo tècnic especialitzat en treballs verticals per realitzar les tasques de desamiantat  de qualsevol material per molt difícil que sigui el seu accés.Acreditat per RERA

Registro de Empresas de Manipulación de Amianto
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBAQUÀTICS:
Qualsevol lloc
pot ser inspeccionat,
fins i tot sota l'aigua


Trabajos subacuáticos

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal