Home Indústria Treballs específics
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Treballs específics

  • Balises i marcacions nocturnes i diürnes.

  • Col·locació de rètols, pancartes i lluminosos.

  • Eliminació d'elements amb risc de despreniment.

  • Filmacions i presa de mostres en pous, cambres|càmeres, canals, etc.
  • Instal·lació d'estructures temporals (espectacles, esdeveniments, etc.).
  • Instalació de línies de vida.
  • Col·locació de xarxes i malles en façanes.
  • Equips de rescat.
Trabajos verticales específicosTrabajos verticales específicosTrabajos verticales específicos
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

MANIPULACIÓ D'AMIANT:
Treball amb amiant, amb la
garantia de l'acreditació RERA

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal