Home Rehabilitació Envans pluvials
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Envans pluvials

Els envans pluvials tenen com a objectiu la impermeabilització i l'aïllament de les parets mitgeres laterals exteriors dels edificis.La col·locació d'envans pluvials és aconsellable per eliminar humitats dels habitatges, disminuir el soroll i facilitar la climatització dels mateixos tant en èpoques de fred com de calor. No podem oblidar la millora estètica de les parets i la revalorització de l'edificació.

TabiqueríaTabiqueríaTabiquería
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

EFICÀCIA I RAPIDESA:
Intervencions immediates
sense costoses instal·lacions


Trabajos verticales, eficaces y rápidos

CURSOS ESPECIALITZATS:
Cursos de treballs en alçada personalitzats:
Sistemes anticaigudes,
Poda, Rescat
Espais confinats, ...


Cursos especializados en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal