Home Obres públiques Barreres metàl·liques
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Barreres metàl·liques

Són sistemes de contenció de vehicles, instal·lats en els marges de les carreteres. Estan formades per una sèrie contínua de tanques, uns suports que les mantenen a certa altura i uns separadors que les connecten amb els suports. Dins les barreres metàl·liques, podem distingir entre simples, dobles i les de protecció a motoristes.

Barrera Metàl·lica Simple (B.M.S.)

Principalment s'instal·len en els marges en vies tant d'una sola direcció com de doble direcció; en ocasions s'instal·len en mitjanes en funció de les pendents i de les amplades d'aquestes. Poden estar constituïdes per una tanca simple, tanca doble o superposada i disposar o no de separador. Poden estar ancorades al terreny mitjançant pals tipus CPN o tubulars, de mida i longitud variable.

Barrera Metàl·lica Doble (B.M.D.)

Com el seu nom indica, tenen capacitat de contenció per ambdós costats i s'usa exclusivament en mitjanes. Existeix una variació, en les mitjanes que s'obriran ocasionalment al pas del trafico es col·loquen pals desmuntables encastats al terra.

Sistemes de Protecció per a motociclistes (S.P.M.)

Està demostrat que els motoristes conviuen amb un risc afegit que no tenen els automobilistes: l'efecte guillotina que produeixen els impactes contra els pals de les barreres metàl·liques. Disposem de sistemes continus i flexibles per absorbir els impactes, disminuir la força de la col·lisió i ,sobre tot, impedir la sortida sota les barreres de seguretat.

 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS VERTICALS:
Arribem on ningú arriba


Trabajos verticales : Llegamos donde nadie alcanza

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal