Home Neteges tècniques
Español (spanish formal Internacional)Catalan
La empresa
Tienda de material para trabajos verticales
Servicios de Vertical Cross
Noticias trabajos verticales
Trabajos verticales en Esplugues de Llobregat

Síguenos en Facebook

Neteges tècniques

Vertical Cross és una empresa especialitzada en treballs|feines subterranis, per als quals disposa de vehiculos, equip tècnic avançat i personal tècnic
altament especialitzat.Som especialistes en:
  • Desembussos i neteges
  • Neteja de col·lectors obstruïts per sorra, grava i pedres
  • Fressat de restes de formigó i eliminació d'arrels
  • Inspecció de canalitzacions mitjançant càmera TV
  • Localització d'arquetes ocultes i embussos
  • Extracció de residus
  • Reparació de canonades
  • Neteja de dipòsits
 

Certificat de classificació
empresarial

Certificado de clasificación empresarial

TREBALLS SUBTERRANIS:
Sota terra, amb la seguretat
del millor equipament


Trabajos subterráneos

CENTRE DE FORMACIÓ:
Departament especialitzat en la formació d'operaris de traballs verticals amb 3 nivells d'especialització


Formación en trabajos verticales

REARegistro de empresas con riesgo de ambianto RERAFERCA Anetva Asociación Nacional de Empresas de Trabajos Verticales Dräger Tractel Consta Rime TÜV Rheinland  CE
Vertical Cross ©2011 l Especialistes en treballs verticals sense bastida per a obra civil, indústria i rehabilitació  l  ContacteAvís legal